Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe

Złoczew, dn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka, Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowan

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2012/2013

Złoczew: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 377968 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”.

Złoczew, 01.10.2012 r. Znak: Zp.271.11.2012 DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRZY POBRALI SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówien