Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW „Pełnienie funkcji nauczyciela i nauczyciela wychowawcy w projekcie POKL SZANSA NA LEPSZY START”

Złoczew, dnia 31.01.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: 3.341.POKL.2012. I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004&

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW „Pełnienie funkcji pomocy nauczyciela w projekcie POKL SZANSA NA LEPSZY START”

Złoczew, dnia 31.01.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłosze

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW .: „Usługa cateringowa w projekcie POKL SZANSA NA LEPSZY START”

Złoczew, dnia 31.01.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW „Pełnienie funkcji koordynatora w projekcie POKL SZANSA NA LEPSZY START”

Złoczew, dnia 30.01.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW „Pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie POKL SZANSA NA LEPSZY START”

Złoczew, dnia 30.01.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW