Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofertInformacja z otwarcia ofert dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew.

Informacja z otwarcia ofert Działając na podstawie art. 86 ust. 5ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Złoczew, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych...

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 20 listopada 2020r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne:

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 20 listopada 2020r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 78 o pow. 0,5221ha,...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna 470.

Złoczew, dnia 9 listopad 2020r. G.6840.ZO.18.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: podziału nieruchomości poprzez wydzielenie z niej części przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę.

Złoczew, dnia 27 października 2020r. G.6840.ZO.17.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziału nieruchomości poprzez wydzielenie z niej części przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę I.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot:. przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

Łódź, dnia 15.10.2020 r. Gmina Złoczew Ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew Oznaczenie sprawy: Zp.272.7.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podsta

nformacja z otwarcia ofert dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) – dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje: 1. W dniu 09.10.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Gminy Złoczew, na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej dokonano...

Pytania i odpowiedz dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

W nawiązaniu do toczącego się postępowania na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”, przekazujemy dodatkowe sprostowanie dotyczące oczekiwanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Zadanie III). Sekcja 7 (strona 53) dodaje się punkt 3.2. w brzmieniu: 3.2. Ubezpieczenie nie może wyłączać: