Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna 486 o pow. 0,0838ha.

Złoczew, dnia 15 września 2020r. G.6840.ZO.13.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. Zamawia

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Złoczew, dnia 17 sierpnia 2020r. G.6840.ZO.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Złoczew, dnia 9 lipca 2020r. G.6840.ZO.9.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Odpowiedź na pytania dot.: przebudowy drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejska w Złoczewie.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejska w Złoczewie.”- Zp.272.5.2020. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 s

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Burdynówka.

Ogłoszenie nr 556818-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Burdynówka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłos