Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pytania i odpowiedz dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew, Znak: Zp.272.7.2020 W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”, przekazujemy stanowisko w sprawie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Ubezpieczenia Gminy Złoczew na lata 2020/2023

Ogłoszenie nr 591169-N-2020 z dnia 2020-09-30 r. Gmina Złoczew: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ob

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu.

Złoczew, dnia 22 września 2020r. G.6840.ZO.14.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna 486 o pow. 0,0838ha.

Złoczew, dnia 15 września 2020r. G.6840.ZO.13.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. Zamawia

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Złoczew, dnia 17 sierpnia 2020r. G.6840.ZO.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

Złoczew, dnia 9 lipca 2020r. G.6840.ZO.9.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.