Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na pytania dot.: przebudowy drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejska w Złoczewie.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa drogi gminnej nr 114769E – ul. Starowiejska w Złoczewie.”- Zp.272.5.2020. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 s

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Burdynówka.

Ogłoszenie nr 556818-N-2020 z dnia 2020-07-01 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Burdynówka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłos

Odpowiedź na pytania dot.: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników.

Złoczew, dn. 26.06.2020 r. Wszyscy Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników ” - Zp.272.4.2020.

Odpowiedź na pytania dot.: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników.

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo -gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników ” - Zp.272.4.2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: przebudowy drogi gminnej nr 114769E - ul. Starowiejska w Złoczewie.

Ogłoszenie nr 554303-N-2020 z dnia 2020-06-24 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi gminnej nr 114769E - ul. Starowiejska w Złoczewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: zakupu fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników.

Ogłoszenie nr 552919-N-2020 z dnia 2020-06-22 r. Gmina Złoczew: Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Uników. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ob