Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW dot. „Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2014”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew Złoczew, dnia 12.12.2013 r. ZAWIADOMIENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2014r

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zloczew.pl Złoczew: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2014r Numer ogłoszenia: 246517 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2013/2014"

Złoczew, dnia 16.10.2013 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak sprawy: ZEASZ.271.1.2013 I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Kwo

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości.

„Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej. 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha &

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA OGRZEWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ BUDYNKÓW BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM GMINY ZŁOCZEW W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014

Złoczew: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA OGRZEWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ BUDYNKÓW BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM GMINY ZŁOCZEW W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 Numer ogłoszenia: 207711 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013