Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW dot. „Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2014”.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4, 98-270 Złoczew Złoczew, dnia 12.12.2013 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: MGOPS.ZP.26.1.2013 I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia...

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2013 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WĘGLA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE.

Złoczew, dnia 11.12.2013 Znak: Zp.271.2.2013 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia z dnia 09.12.2013 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ WĘGLA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE. W ogłoszeniu w punkcie II.1.4 zmienia się na : Przedmiotem zamówienia...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: DOSTAWA WĘGLA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE

DOSTAWA WĘGLA NA POTRZEBY MIEJSKIEJ SPÓŁKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZŁOCZEWIE Numer ogłoszenia: 507802 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Spółka...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2014r

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zloczew.pl Złoczew: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2014r Numer ogłoszenia: 246517 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2013/2014"

Złoczew, dnia 16.10.2013 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak sprawy: ZEASZ.271.1.2013 I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 423 500,- Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655, z późn....

Ogłoszenie o przetargu na nieruchomości.

„Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy, położone w obr. 1 m.Złoczew przy ul.Działkowej. 1)Dz.nr 292/51 o pow. 0,0051 ha cena wywoławcza – 1 593,- zł wadium – 200,-zł postąpienie w przetargu – 50,-zł 2)Dz.nr 292/52 o...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA OGRZEWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ BUDYNKÓW BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM GMINY ZŁOCZEW W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014

Złoczew: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA OGRZEWANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ BUDYNKÓW BĘDĄCYCH POD ZARZĄDEM GMINY ZŁOCZEW W SEZONIE GRZEWCZYM 2013/2014 Numer ogłoszenia: 207711 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Złoczew w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

Złoczew, dnia 13.08.2013 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zespół Ekonomiczni-Administracyjny Szkół w Złoczewie ul. Burzenińska 4/6 98-200 Sieradz Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 481.000,00 Zgodnie z art. 91 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Emilianów – Etap II”.

Złoczew, dnia 2012- 08 -12 Znak: Zp . 271.08. 2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Emilianów – Etap II”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania na zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie”.

Złoczew, dnia 2013- 08 -09 Znak: Zp . 271.07. 2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania na zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Publicznym Gimnazjum im. Andrzeja Ruszkowskiego w Złoczewie”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym...