Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PT 341/2/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew.

PT 341/2/09 Złoczew, 2009-11-12 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PT 341/2/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew. 1....

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PT 341/2/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew.

PT 341/2/09 Złoczew, 2009-11-12 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PT 341/2/09. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew. 1....

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew”

Złoczew, dnia 22.10.2009 r. PT-341/2/09 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W trybie : przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 21.10.2009 r. pod numerem 184683 - 2009 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY ZŁOCZEW W KWOCIE 2 190 704,20 zł Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW.

Złoczew,dnia 2009 – 08 – 06 Znak: Zp – 341/6/2009 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY ZŁOCZEW W KWOCIE 2 190 704,20 zł Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ NA SPŁATĘ...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 3 Dotyczy: Postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew w kwocie 2 190 704,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Złoczew, dnia 29.07.2009 r. Znak: Zp-314/6-3/2009 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew w kwocie 2 190 704,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1....

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA nr 2 Dotyczy: Postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew w kwocie 2 190 704,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna Oddział ds. Korporacyjnych w Łodzi Złoczew, dnia 27.07.2009 r. Znak: Zp-314/6/2009 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew w kwocie 2 190 704,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew w kwocie 2 190 704,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

Złoczew, dnia 24.07.2009 r. Znak: Zp-314/6-1/2009 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Złoczew w kwocie 2 190 704,20 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Pyt....

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO.

Złoczew,dnia 2009 – 07 – 22 Znak: Zp – 341/4/2009 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji...

O G Ł O S Z E N I E 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

O G Ł O S Z E N I E 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 20 lipca 2009r. . pod. Nr. 116087-2009 I. Nazwa zamawiającego: Gmina Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92. ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontu instalacji elektrycznej I piętra i parteru oraz malowania pomieszczeń szkolnych I piętra i parteru w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 4/6

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie remontu instalacji elektrycznej I piętra i parteru oraz malowania pomieszczeń szkolnych I piętra i parteru w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 4/6 Złoczew, dnia 2009 –...