Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PT/341/1/2011 na Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012.

Złoczew dnia 21.11.2011 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PT/341/1/2011 na Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012. ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012."

Złoczew: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012. Numer ogłoszenia: 365168 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiąz

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Kredyt długoterminowy w kwocie 3 369 396, 00 zł

Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Kredyt długoterminowy w kwocie 3 369 396, 00 zł

Odpowiedź na zapytania banków Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 12.08.2011r. pod nr. 218751 - 2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. &nb