Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PT/341/1/2011 na Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012.

Złoczew dnia 21.11.2011 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PT/341/1/2011 na Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012. Numer...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012."

Złoczew: Dostawa oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012. Numer ogłoszenia: 365168 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 369 369,00 zł.

Złoczew, dnia 2011- 10 - 04 Znak: Zp . 271.8.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 369 369,00 zł. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Kredyt długoterminowy w kwocie 3 369 396, 00 zł

Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Kredyt długoterminowy w kwocie 3 369 396, 00 zł

Odpowiedź na zapytania banków Dotyczy postępowania udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dla usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”.

Złoczew, dnia 2011- 09 -06 Znak: Zp . 271.7. 2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”. Działając...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Kruszywa Drogowego” w 2011 r. na drogi w gminie Złoczew

Złoczew, dnia 2011- 08 -17 Znak: Zp . 341.6.2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę Kruszywa Drogowego” w 2011 r. na drogi w gminie Złoczew. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 12.08.2011r. pod nr. 218751 - 2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej : www.zloczew. pl 2) Rodzaj zamawiającego:...

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Dostawę kruszywa drogowego”.

Złoczew, dnia 2011 – 07-27 Znak: Zp – 341/6/2011 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Dostawę kruszywa drogowego”. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie?: Czy istnieje możliwość jednorazowej dostawy 2300 t kruszywa? Jakie będą miejsca rozładunku wraz z ilościami kruszywa? ...