Przetargi

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PT/341/1/2011 na Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012.

Złoczew dnia 21.11.2011

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE ) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PT/341/1/2011 na Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012.
Numer ogłoszenia: 365168 – 2011
1.    Działając na podstawie art.92.ust.1 , pkt 1 ustawy z dnia 39 stycznia 2004 r . Prawo Zamówień  Publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113 poz .759 z późn .zm.) informuję , że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oleju opałowego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew w sezonie grzewczym 2011/2012.
wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL
Kamasze 14 , 98-270 Złoczew
Liczba punktów w kryterium cena – 100%
Łączna punktacja -100 pkt
Cena oferty (netto) 1 litra oleju opałowego – 3,17 zł.
Cena oferty (brutto )1 litra oleju opałowego -3,90 zł.
Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ i w/w ustawie
W przeprowadzonym postępowaniu złożono jedną w/w ofertę.
2. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt  2 w/w ustawy informuję , że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt  3 w/w ustawy informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
4. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt  4 w/w ustawy informuję, że umowa na realizację zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2011 12:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 988
23 listopada 2011 12:51 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.