Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 2 października 2019r. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne:

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania podziałów nieruchomości

Złoczew, dnia 1 października 2019r. G.6840.ZO.10.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziałów nieruchomości: oznaczonej jako działka ewidencyjna n

Informacja Burmistrza Miasta Złoczew dot. udzielenia dotacji.

Burmistrz Miasta Złoczew informuje, że dnia 24 września 2019 r. Rada Miejska w Złoczewie podjęła Uchwałę Nr XI/80/19 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Złoczew na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2019 na ten...

ZMIANA - Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i GminyZłoczew.

Polska-Złoczew: Usługi związane z odpadami 2019/S 172-420098 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis:

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 19 września 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 239/3 o pow. 0,0046ha położonej w obrębie ewid. 0001 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Złoczew, dnia 18 września 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 11 września 2019r. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: