Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Złoczew, dnia 11 lutego 2020. G.6840.ZO.2.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie czynności geodezyjnych polegających na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie.

Ogłoszenie nr 511531-N-2020 z dnia 2020-02-12 r. Gmina Złoczew: Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Wynik przeprowadzonego zapytania ofertowego.

G.6840.ZO.1.2020 Do zainteresowanych Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 23 stycznia 2020r. na wykonanie 6 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia (pkt. II zapytania ofertowego) została wybrana...

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Prognozowana wartość zamówienia (w zł net

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację plenerowej imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej „XXX DNI ZŁOCZEWA 2020"

Złoczew, dnia 21 stycznia 2020 r. Znak: RL. 0541.1.2020.DZ.JM ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację plenerowej imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej „XXX DNI ZŁOCZEWA 2020" z uwzględni

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 23.01.2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: przedstawienia ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

Złoczew, dnia 23 stycznia 2020r. G.6840.ZO.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Ogłoszenie nr 510012167-N-2020 z dnia 21-01-2020 r. Gmina Złoczew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew OGŁOSZENIE...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne:

Złoczew, dnia 23 grudnia 2019r. OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne: