Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych.

Ogłoszenie nr 540050180-N-2020 z dnia 19-03-2020 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedź na pytania do przetargu dot.: zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) informuję, że do Zamawiającego od Oferentów wpłynęły zapytania do SIWZ. 1. Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr 6 przy opisie tablicy zapis: „port USB- min 2” dotyczy standardu 2.0? Nie ma

Informacja o wyborze oferty dot.: wykonania operatów szacunkowych.

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 4 marca 2020r. na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: zakupu i dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych.

Ogłoszenie nr 522341-N-2020 z dnia 2020-03-12 r. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie: „Gmina Złoczew stawia na uczniów”- zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT oraz materiałów szybko zużywalnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie

Ogłoszenie nr 540042341-N-2020 z dnia 09-03-2020 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIAN

Wyjaśnienia do przetargu dot.: przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie

Złoczew, dn. 09.03.2020 r. Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie” - Zp.271.1.2020.