Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Złoczew, dnia 4 marca 2020. G.6840.ZO.3.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego...

Pomyłka w odpowiedziach na pytania dot.: przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie” - Zp.271.1.2020. W zwią

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie

Ogłoszenie nr 540033803-N-2020 z dnia 25-02-2020 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511531-N-2020 Data: 12/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Złoczew, Krajowy n

Odpowiedź na pytania do przetargu dot.: przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie” - Zp.271.1.2020. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz....

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot.: przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie

Ogłoszenie nr 540033231-N-2020 z dnia 24-02-2020 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 511531-N-2020 Data: 12/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Złoczew, Krajowy n

Zmiana treści SIWZ dot.: przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie” - Zp.271.1.2020. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz....

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Złoczew, dnia 11 lutego 2020. G.6840.ZO.2.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie czynności geodezyjnych polegających na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Przebudowy targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie.

Ogłoszenie nr 511531-N-2020 z dnia 2020-02-12 r. Gmina Złoczew: Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

Wynik przeprowadzonego zapytania ofertowego.

G.6840.ZO.1.2020 Do zainteresowanych Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 23 stycznia 2020r. na wykonanie 6 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia (pkt. II zapytania ofertowego) została wybrana...