Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot:. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap I

Początek formularza Ogłoszenie nr 572973-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedstawienia ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości.

Złoczew, dnia 19 czerwca 2019r. G.6840.ZO.8.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 12 czerwca 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w mieście Złoczew”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INKADRO Sp. z o.o., ul. Poznańska...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184

Złoczew, dnia 13 maja 2019r. G.6830.ZO.3A.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184 (obręb 0007 Czarna, gm. Złoczew) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 288 (obręb 0007 Czarna,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew.

Gmina Złoczew: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowan

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości

Złoczew, dnia 8 maja 2019 r. G.6840.ZO.1.2019 Do zainteresowanych Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, oznaczonych jako: działka ewidencyjna 67/1 pow. 0,1500ha, obręb ewid. Gronówek, działka ew

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania rozgraniczenia nieruchomości.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184 (obręb 0007 Czarna, gm. Złoczew) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 288 (obręb 0007 Czarna, gm. Z