Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 18.12.2014r. MGOPS.PS.26. 2 .2014 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w...

Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „Przebudowę i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Grójcu Wielkim pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z dobudową sali rehabilitacyjnej – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 26. 09. 2014r. pod. Nr 319706 - 2014 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „Przebudowę...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie”.

Złoczew, dnia 2014- 08 -18 Znak: Zp . OSP.1. 2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie”. Działając...

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA : dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie”.

Złoczew, 2014.08.11 Znak sprawy: Zp.OSP.1.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie”. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4."

Dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4. Numer ogłoszenia: 262690 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż...

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Rewitalizacja zbiornika wodnego Bania w Złoczewie.

Złoczew, dnia 24.07. 2014 Znak: Zp. 272.5.2014 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rewitalizację zbiornika wodnego Bania w Złoczewie”. I. Informacja o odrzuceniu oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów”.

Złoczew, dnia 2014- 07 -11 Znak: Zp . 272.04. 2014 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi gminnej. Odcinek drogi przez miejscowość Stanisławów”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że...