Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 18.12.2014r. MGOPS.PS.26. 2 .2014 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Uni

Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na – „Przebudowę i przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Grójcu Wielkim pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z dobudową sali rehabilitacyjnej – etap II”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłosze

Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: Rewitalizacja zbiornika wodnego Bania w Złoczewie.

Złoczew, dnia 24.07. 2014 Znak: Zp. 272.5.2014 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Rewital