Przetargi (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot:. przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

Łódź, dnia 15.10.2020 r. Gmina Złoczew Ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew Oznaczenie sprawy: Zp.272.7.2020 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podsta

nformacja z otwarcia ofert dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) – dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje: 1. W dniu 09.10.2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego - Gminy Złoczew, na jawnym posiedzeniu Komisji Przetargowej dokonano...

Pytania i odpowiedz dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

W nawiązaniu do toczącego się postępowania na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”, przekazujemy dodatkowe sprostowanie dotyczące oczekiwanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Zadanie III). Sekcja 7 (strona 53) dodaje się punkt 3.2. w brzmieniu: 3.2. Ubezpieczenie nie może wyłączać:

Pytania i odpowiedz dot.: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie Gminy Złoczew, Znak: Zp.272.7.2020 W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023”, przekazujemy stanowisko w sprawie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Ubezpieczenia Gminy Złoczew na lata 2020/2023

Ogłoszenie nr 591169-N-2020 z dnia 2020-09-30 r. Gmina Złoczew: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2020/2023” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ob

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową gruntu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu.

Złoczew, dnia 22 września 2020r. G.6840.ZO.14.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna 486 o pow. 0,0838ha.

Złoczew, dnia 15 września 2020r. G.6840.ZO.13.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. Zamawia

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Złoczew, dnia 17 sierpnia 2020r. G.6840.ZO.12.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.