Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r.

Złoczew: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r. Numer ogłoszenia: 506268 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 21. 12. 2012 r. Nr 270739 - 2012 Gmina Złoczew z siedzibą ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg ograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r. Numer ogłoszenia: 506268 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

Informacja o wyborze Wykonawcy na usługę malowania w trzech pomieszczeniach biurowych MGOPS W Złoczewie oraz montaż wykładziny PCV w jednym pomieszczeniu biurowym

Złoczew, dnia 26.11.2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4 98-270 Złoczew INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY na usługę malowania w trzech pomieszczeniach biurowych oraz montaż wykładziny PCV w jednym pomieszczeniu bi