Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIA o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Złoczew, dnia 27. 12. 2012r. Znak: Zp: 271.14.2012 OGŁOSZENIA o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Przebudowę systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii Na podstawie art. 38 ust 4 i 4a pkt. 1 ustawy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r.

Złoczew: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r. Numer ogłoszenia: 506268 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny...

Zawiadomienie o unieważnieniu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

MGOPS. Zp. 26.2.2012 Złoczew , dnia 28.12.2012 r. ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający zawiadamia ,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 506268 - 2012 Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r. Przeprowadzonym...

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia Nr 271009 z dnia 21.12.2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Złoczew, dnia 27.12.2012 Znak: Zp.271.14.2012 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia Nr 271009 z dnia 21.12.2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”....

OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia Nr 270739 z dnia 21.12.2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Złoczew, dnia 27.12.2012 Znak: Zp.271.15.2012 OGŁOSZENIE O zmianie ogłoszenia Nr 270739 z dnia 21.12.2012 r. dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj”...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych prowadzonych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 21. 12. 2012 r. Nr 270739 - 2012 Gmina Złoczew z siedzibą ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg ograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 21. 12. 2012 r. pod. Nr - 271009 - 2012 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę systemu zaopatrzenia w ciepło miasta Złoczew wraz z sieciami cieplnymi i węzłami z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 21. 12. 2012 r. pod. Nr - 271009 - 2012 Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2013r. Numer ogłoszenia: 506268 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy...

Informacja o wyborze Wykonawcy na usługę malowania w trzech pomieszczeniach biurowych MGOPS W Złoczewie oraz montaż wykładziny PCV w jednym pomieszczeniu biurowym

Złoczew, dnia 26.11.2012 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 4 98-270 Złoczew INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY na usługę malowania w trzech pomieszczeniach biurowych oraz montaż wykładziny PCV w jednym pomieszczeniu biurowym. W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące: „Usługi malowania w trzech pomieszczeniach...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka - Oleśnica, Gronówek, Złoczew, ulice Cmentarna, Wyzwolenia, Spółdzielcza oraz studni głębinowych w miejscowościach Grójec Wielki i Stolec”.

Złoczew, dnia 2012- 11 -20 Znak: Zp . 271.13. 2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Broszki, Czarna, Dąbrowa Miętka - Oleśnica, Gronówek,...