Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej.

Złoczew, dnia 2012- 09 -06 Znak: Zp . 271.8. 2012 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie stacji uzdatniania wody w Złoczewie wraz z modernizacją odcinka kanalizacji

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach pilotażu Rządowego programu Cyfrowa Szkoła.

Złoczew, dnia 30.08.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: ZP. 10.341.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 183743 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 304034 - 2012 data 17.08.2012 r.