Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Nadzór inwestorski ”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 13. 04. 2012 r. pod. Nr 85019 - 2012 Og

Informacja dotycząca postępowania: „ Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2012 r.”

Złoczew, dnia 05.04.2012 r. Znak sprawy: MGOPS.Zp.3401.1.2012. Zamawiający – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW: „ Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2012”

Złoczew, dnia 27.03.2012 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU " Zmiana sposobu użytkowania budynku pałacu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Złoczewie."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 23. 03. 2012 r. pod nr 67391 - 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: "Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2012r."

Złoczew: Dożywianie dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie w 2012r. Numer ogłoszenia: 69330 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.