Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:"Nadzór Autorski"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych) Ogłoszenie opublik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Przebudowa boiska istniejącego przy Szkole Podstawowej w Złoczewie na boisko wielofunkcyjne "

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr ogłoszenia BZP 86707 - 2012 z dnia 17.04.2012r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia (wtorek) 2012 r. o godz1200

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złoczewie zaprasza na XIX sesję Rady Miejskiej w Złoczewie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia (wtorek) 2012 r. o godz1200 w sali pałacu przy ul. Szkolnej w Złoczewie. Proponowany porządek sesji: 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Złoczewie