Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec

Złoczew,dnia 2010 – 12 - 14 Znak: Zp – 341/8-1/2010 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na budowę świetlicy w miejscowości Biesiec. Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: Wg opisu do projektu oraz rysunku przekroju posadzka z parkietu, natomiast wg przedmiaru płytki gresowe...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Biesiec wraz z wykonaniem dokumentacji"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 30. 11. 2010r. pod nr 341749 - 2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej : www.zloczew.pl I. 2) Rodzaj zamawiającego:...

Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRONÓWKU

Złoczew,dnia 2010 – 11 – 10 Znak: Zp – 341/7- 3/2010 Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRONÓWKU 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Złoczew, dnia 02.11.2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW Znak sprawy: PT /341/3/2010. I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 350.000,00 Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew

Złoczew: Dostawa oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew Numer ogłoszenia: 300421 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA : Nr. 2 dot. Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku

Złoczew, dnia 2010 – 10 - 14 Znak: Zp – 341/7/2010 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: W ofercie należy podać koszt ryczałtowy uwzględniający podatek VAT –...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA : dot. Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku

Złoczew, dnia 2010 – 10 - 07 Znak: Zp – 341/7/2010 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie: 1. Czy Zamawiający posiada warunki ochrony środowiska w związku...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Projekt budowlano – wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 04. 10. 2010r. pod nr 272817-2010 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (43) 8202460, fax (43) 8202592, Adres strony internetowej: WWW.zloczew.pl 2) Rodzaj zamawiającego: Administracja...

Odpowiedz na zapytanie: Nr. 5 dot. ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

ZP-341/6-5/2010 Złoczew, dnia 25.08.2010 r. W związku z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kwotą kredytu umieszczoną w SIWZ z 19.08.2010 r. 2 350 000,20 zł i sposobem jej rozdysponowania, a kwotą planowanego deficytu budżetowego, tj. 2 714 439,37 zł (zgodnie z uchwałą nr XLV/295/10 Rady Miejskiej z dnia 01.06.2010 r.) i planowanym...

Odpowiedz na zapytanie: Nr. 4 dot. ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

ZP-341/6-4/2010 Złoczew, dnia 25.08.2010 r. W związku z prośbą o udostępnienie załącznika do Uchwały Rady Miejskiej w Złoczewie nr XLV/295/10 z dnia 01.06.2010 r. oraz o podanie numeru i dnia uchwalenia uchwały powołania skarbnika gminy, udostępniamy na stronie www.bip.zloczew.pl wspomniany wyżej załącznik oraz podajemy numer i datę...