Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA : dot. Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku

 

                                                                                        Złoczew, dnia 2010 – 10 - 07

 

 

Znak: Zp – 341/7/2010

 

 

                                                          

 

 

 

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na projekt budowlano-wykonawczy dla budowy świetlicy wiejskiej w Gronówku

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

1.      Czy Zamawiający posiada warunki ochrony środowiska w związku z planowana budową szamba lub oczyszczalni ?

2.      Czy Zamawiający posiada warunki techniczne dostawy wody i energii elektrycznej?

3.      Czy Zamawiający posiada zgodę na zajęcie pasa drogowego i na wykonanie zjazdu z drogi publicznej

4.      Jakie źródło ciepła do celu ogrzewania i ciepłej wody przewiduje Zamawiający i czy należy zaprojektować kotłownie lokalną ?

5.      Czy budynek ma być jednokondygnacyjny, czy Zamawiający przewiduje piwnicę i poddasze użytkowe ?

6.      Czy w ramach opracowania dokumentacji projektowej wykonawca musi uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego ?

7.      Na jakich działkach zlokalizowana jest planowana inwestycja ?

8.      Ile kondygnacji ma posiadać projektowany budynek świetlicy wiejskiej ?

9.      Cz inwestor jest w posiadaniu Wypisu i Wyrysu z planu zagospodarowania lub warunków zabudowy , czy też należy uwzględnić koszt ich uzyskania?

10.  Czy dokumentacja ma obejmować rozbiórkę istniejącego budynku czy też jest to przedmiotem odrębnego opracowania?

11.  Jakie jest pokrycie dachu istniejącego?

12.  Jaka jest powierzchnia działki i jej przybliżona szerokość?

13.  Czy przez przyłącze energetyczne należy rozumieć odcinek na terenie działki czy również część poza nią oraz czy są warunki przyłączenia do sieci energetycznej?

14.  Jakie instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne mają być zaprojektowane?

15.  Czy jest zgoda na lokalizację zjazdu, czy tez jest to zjazd istniejący wymagający przebudowy?

16.  Na jakie paliwo przewiduje się kotłownię?

17.   Czy ma być zaprojektowana klimatyzacja

18.  Co należy rozumieć pod pojęciem aneks kuchenny – jaki zakres obsługi ma on zapewniać?.

 

 

Ad.1. Uzyskanie warunków dotyczących planowanej budowy szamba lub oczyszczalni leży po stronie Wykonawcy projektu.

Ad.2. Zamawiający nie posiada warunków dostawy wody i energii elektrycznej.

Ad.3. Zamawiający nie posiada zgody na zajęcie pasa drogowego, Zjazd do działki jest istniejący być może będzie wymagał przebudowy ale to zostanie określone na etapie decyzji lokalizacyjnej.

Ad.4. Należy zaprojektować kotłownie lokalna do ogrzewania i ciepłej wody.

Ad.5. Zamawiający nie przewiduje piwnicy i poddasza użytkowego, budynek ma być jednokondygnacyjny.

Ad.6. Wykonawca musi uzyskać decyzje lokalizacyjną.

Ad.7.Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce zabudowanej budynkiem świetlicy do rozbiórki, działka stanowi własność

Ad.8. Budynek świetlicy ma posiadać jedna kondygnację.

Ad.9. Inwestor nie posiada wypisu i wyrysu zz planu ponieważ  na przedmiotowy teren nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad.10. Dokumentacja winna obejmować rozbiórkę istniejącego budynku.

Ad.11. Istniejący dach jest pokryty blachą.

Ad.12. Powierzchnia działki o szerokość - 42 m  i  powierzchni – 999 m2.

Ad.13. Inwestor nie posiada warunków przyłączenia do sieci energetycznej . Przyłącze energetyczne dotyczy terenu działki.

Ad.14. Należy zaprojektować instalację elektryczną wewnętrzna i zewnętrzną oświetleniową.

Ad.15. Odpowiedź jak w punkcie Ad.3.

Ad.16. Kotłownia winna być zaprojektowana na EKO paliwo np. Eko-groszek.

Ad.17. Nie przewiduje się zaprojektowania klimatyzacji.

Ad.18. Aneks kuchenny – wygrodzone pomieszczenie do przygotowania małych posiłków np. kanapek, kawy , herbaty .

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2010 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1274
08 października 2010 13:00 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.