Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

NABÓR DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W MIEŚCIE I GMINIE ZŁOCZEW

Urząd Miejski w Złoczewie ogłasza nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany źródła ciepła. W IV kwartale 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła z Funduszy Europejskich w ramach OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka niskoemisyjna,...

Wylewaniem nieczystości ciekłych do rowów przydrożnych i melioracyjnych.

W związku z wylewaniem nieczystości ciekłych przez mieszkańców miasta do rowów przydrożnych i melioracyjnych, przypominamy, że takie postępowanie jest nielegalne. Zgodnie z przepisami prawa każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchom

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Złoczewie

28.06.2017 Wprowadza się zmiany do ogłoszenia z dnia 27.06.2017 r. w sprawie konkursu na Kandyda na stanowisko Dyrektora Publicznego przedszkola w Złoczewie. W związku z zamieszczeniem informacji Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącej obowiązku lustracji – pkt.2 . Skreśla się w ogłoszeniu o konkursie w części I pkt 1 , ppkt...

Raport z konsultacji społecznych Projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023 przeprowadzono na podstawie uchwały nr XIX/98/16 z dn. 12.04.2016r. w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023. Konsultacje trwały w dniach 12.04.2016 r. - 19.04.2016...

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023.

Złoczew, dn. 12.04. 2016 Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016-2023, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu. Mając na uwadze Uchwałę Rady Miejskiej w Złoczewie nr XIX/98/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r....

Wyniki wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Sieradzkim.

W niedzielnych wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiegow w Powiecie Sieradzkim wzięło udział 153 uprawnionych do głosowania, co stanowi 7% ogółu uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym. W wyniku wyborów kandydaci otrzymali nastepująca ilośc głosów: - Piesyk Wojciech Stanisław...

Koncepcja przeniesienia siedziby Urzędu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Złoczew! Mam nadzieję, że zachcą Państwo zapoznać się z moimi wyjaśnieniami odnośnie siedziby Urzędu