Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Raport z konsultacji społecznych Projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023

Konsultacje społeczne Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023 przeprowadzono na podstawie uchwały nr XIX/98/16 z dn. 12.04.2016r. w sprawie prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 – 2023. Konsultacje trwały w dniach 12.04.2016 r. - 19.04.2016...

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016 - 2023.

Złoczew, dn. 12.04. 2016 Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii rozwoju Miasta i Gminy Złoczew na lata 2016-2023, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu. Mając na uwadze Uchwałę Rady Miejskiej w Złoczewie nr XIX/98/16 z dnia 12 kwietnia 2016 r....

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 14.03. 2016 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Złoczew w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej...