Przetargi (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 11.12.2017r. MGOPS.PS. 271.3.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego Dotyczy:Budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22.

Złoczew, dnia 27.11.2017r. Znak sprawy: Zp. 271.12.2017 Wszyscy Uczestnicy Postępowania Dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22. ZAWIADOMIENIE Niniejszym informuję, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22

Ogłoszenie nr 613023-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Gmina Złoczew: Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wieluńskiej w Złoczewie odcinek S19 - S22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”

Złoczew, dn. 16.10.2017 r. Zp.271.11.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020” Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”.

Numer sprawy: Zp. 271.11.2017 Złoczew, dnia 12.10.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Zp.271.11.2017. Nazwa zadania: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017/2020”. Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”.

Złoczew, dnia 11.10.2017 Znak: Zp . 271.10. 2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH – NIERUCHOMOŚĆ UL. BŁASZKOWSKA 4”. Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.4.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY ...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE”

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA „MODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO – OFICYNY PRZY UL. BŁASZKOWSKIEJ 4 W ZŁOCZEWIE” Złoczew, dnia 10 października 2017 r. Znak: RK.7045.3.2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pod nazwą: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017-2020”

Ogłoszenie nr 596364-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Pod nazwą: „Ubezpieczenie Gminy Złoczew na lata 2017-2020” Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka”

Numer sprawy: Zp. 271.10.2017 Złoczew, dnia 26.09.2017 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:Zp.271.10.2017. Nazwa zadania: „Remont drogi w miejscowości Dąbrowa Miętka” Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień...