Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia ofert dot. : Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew

Zp.271.1.2019 Złoczew, dn. 23.05.2019 r. Informacja z otwarcia ofert dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: Zp.271.1.2019. Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 544857-N-2019 z dnia 2019-05-08 Na mocy art. 86 ust.5 ustawy z dnia...

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184

Złoczew, dnia 13 maja 2019r. G.6830.ZO.3A.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184 (obręb 0007 Czarna, gm. Złoczew) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 288 (obręb 0007 Czarna,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew.

Gmina Złoczew: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub...

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości

Złoczew, dnia 8 maja 2019 r. G.6840.ZO.1.2019 Do zainteresowanych Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, oznaczonych jako: działka ewidencyjna 67/1 pow. 0,1500ha, obręb ewid. Gronówek, działka ewidencyjna 78 pow....

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania rozgraniczenia nieruchomości.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184 (obręb 0007 Czarna, gm. Złoczew) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 288 (obręb 0007 Czarna, gm. Złoczew) I. Zamawiający Gmina Złoczew ul....

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedstawienia ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. Zamawiający Gmina Złoczew ul. Szkolna 16 98-270 Złoczew NIP 827 22 34 466, Telefon: 43 820 22 70, fax: 43 820 25 92, e-mail: gmina@zloczew.pl II....

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie

Informuję się, że w wyniku zakończenia procedury przetargu na w/w lokal została wybrana najkorzystniejsza oferta. Do Urzędu Miejskiego w Złoczewie wpłynęły 1 oferta. Ofertę złożył Pan Marek Michalski.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z dnia 08 kwietna 2019 r. Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z dnia 08 kwietna 2019 r. Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie 1. Przedmiot przetargu. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 172,23 m2 położonego w budynku...

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację imprezy plenerowej „29 DNI ZŁOCZEWA 2019".

*** 26.03.2019 - UWAGA ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA dot. pkt IV. 1 i V.1.e - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ. *** ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację imprezy plenerowej „29 DNI ZŁOCZEWA 2019". I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Złoczew Ul. Szkolna 16 98 – 270 Złoczew NIP 827-22-34-466 ...

Zapytanie ofertowe - wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę trybuny stałej w ramach zadania "Wyposażenie boiska zewnętrznego przy ulicy Lututowskiej w trybune stałą"

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, (wraz z uzyskaniem mapy), niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Wyposażenie boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą.” Rozeznanie cenowe realizowane jest na podstawie art. 4...