Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184

Złoczew, dnia 13 maja 2019r. G.6830.ZO.3A.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184 (obręb 0007 Czarna, gm. Złoczew) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 288 (obręb 0007 Czarna,...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Remontu dróg gminnych w mieście Złoczew.

Gmina Złoczew: Remont dróg gminnych w mieście Złoczew OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowan

Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości

Złoczew, dnia 8 maja 2019 r. G.6840.ZO.1.2019 Do zainteresowanych Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości, oznaczonych jako: działka ewidencyjna 67/1 pow. 0,1500ha, obręb ewid. Gronówek, działka ew

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. wykonania rozgraniczenia nieruchomości.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 184 (obręb 0007 Czarna, gm. Złoczew) z nieruchomością sąsiednią oznaczoną jako działka ewidencyjna o numerze 288 (obręb 0007 Czarna, gm. Z

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedstawienia ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości.

ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie

Informuję się, że w wyniku zakończenia procedury przetargu na w/w lokal została wybrana najkorzystniejsza oferta. Do Urzędu Miejskiego w Złoczewie wpłynęły 1 oferta. Ofertę złożył Pan Marek Michalski.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z dnia 08 kwietna 2019 r. Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z dnia 08 kwietna 2019 r. Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację imprezy plenerowej „29 DNI ZŁOCZEWA 2019".

*** 26.03.2019 - UWAGA ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA dot. pkt IV. 1 i V.1.e - PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJĄ. ***

Zapytanie ofertowe - wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę trybuny stałej w ramach zadania "Wyposażenie boiska zewnętrznego przy ulicy Lututowskiej w trybune stałą"

Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, (wraz z uzyskaniem mapy), niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Wyposażenie boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą.” Rozeznanie cenowe&nb