Przetargi (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II – ZP.271.3.2019.

Złoczew, dnia 13.08.2019 r. Zp.271.3.2019 Do wszystkich wykonawców: Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II – ZP.271.3.2019. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Przebudowy drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Ogłoszenie nr 540169019-N-2019 z dnia 13-08-2019 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIAN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Przebudowy drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Ogłoszenie nr 584338-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot:. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap I

Początek formularza Ogłoszenie nr 572973-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi gminnej nr 114070E, Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. przedstawienia ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości.

Złoczew, dnia 19 czerwca 2019r. G.6840.ZO.8.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 12 czerwca 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w mieście Złoczew”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INKADRO Sp. z o.o., ul. Poznańska...