Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew"

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energie elektryczną Etap

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROGOWEGO

O G Ł O S Z E N I E NA DOSTAWĘ KRUSZYWA DROG

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06 marca 2008r. pod nr.46642-2008 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - art....

Ogłoszenie na modernizację, remont i przebudowę oświetlenia ulicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 28. 02. 2008r. pod nr 40792-2008. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Urząd Miejski, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, telefon (043) 8202460, fax (043) 8202592, Adres strony internetowej : www.zloczew.bazagmin.pl I. 2) Rodzaj zamawiającego:...

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYMINĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W ZŁOCZEWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 33

Złoczew, dnia 2007 – 12 – 11 Znak: Zp – 341/1/2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr. sprawy : Zp – 341/1/2007, na wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachoda ...

Ogłoszenie o wyborze OFERTY na KREDYT w 2007r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano...