Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / „BUDOWA AMFITEATRU - WIDOWNI WRAZ ZE SCENĄ”

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92. Specyfikację można będzie pobrać ze strony www.zloczew.bazagmin.pl – zakładka...

Ogłoszenie o wyborze oferenta

Złoczew,dn.2006 – 05 - 31 O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję , że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na „Odsłonięcie i konserwację techniczną zachowanych fragmentów polichromii w zabytkowym pałacu w Złoczewie”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „Konserwacja Zabytków...

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Szkole Podstawowej im.Mikołaja Kopernika w Złoczewie

O G Ł O S Z E N I E O przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Złoczewie ul.Burzenińska 4/6 ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty remontowe w Szkole Podstawowej im Mikołaja Kopernika w Złoczewie Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia: 45442100 – 8 roboty malarskie 45431000...

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / na „ODSŁONIĘCIE I KONSERWACJA TECHNICZNA ZACHOWANYCH FRAGMENTÓW POLICHROMII W ZABYTKOWYM PAŁACU W ZŁOCZEWIE”

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO NA BAZIE ŻUŻLA STALOWNICZEGO NA DROGI W GMINIE ZŁOCZEW

Zp - 341/1/2006 Złoczew, 2006-04-13 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szeroka 17 Kod 98 - 270 Złoczew Strona WWW zloczew@bazagmin.pl 8 00 - 16 00 2) Określenie trybu zamówienia:...

Ogłoszenie o wyborze oferenta

Złoczew,dn.2006 – 03 - 06 O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie informuję , że w wyniku powtórzenia czynności sprawdzenia i oceny ofert złożonych w postępowaniu na termomodernizację budynku położonego w Złoczewie przy ul. Burzenińskiej 8/10, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy „EKO-BUD” Sp. z o.o. ul. Warcka...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Złoczewa o II przetargu na działkę 83/6

Zarządzenie Nr 6 /06 Burmistrza Miasta Złoczewa z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na nieruchomość komunalną. Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z póź. zmianami), realizując uchwałę Rady...

Przetarg nieograniczonny na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Złoczew

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I przetarg nieograniczony na wymienione niżej nieruchomości komunalne: 1/ dz. nr 83/5 o pow.962 m kw . , niezabudowana cena wywoławcza - 8.514 ,-zł wadium - 850 ,-zł postęp w przetargu - 200,- zł 2/ dz. nr 83/6 o pow. 841 m kw. , zabudowana budynkiem murowanym o pow. 146,6 m kw. /była...

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY ULICY Burzenińskiej W ZŁOCZEWIE.

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZY ULICY Burzenińskiej W ZŁOCZEWIE. Burmistrz Miasta Złoczew ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO na wykonanie zadania: „Termomodernizacji budynku przy ul. Burzenińskiej 8/10 w Złoczewie. Zakres robót: - Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna...

O G Ł O S Z E N I E

Złoczew,dn.2005 – 11 - 03 O G Ł O S Z E N I E Urząd Miejski w Złoczewie ogłasza , że w wyniku przetargu nieograniczonego i otwarcia w dniu 03 listopada 2005r. ofert na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. remont istniejącego pałacu w Złoczewie na potrzeby społeczno-kulturalne...