Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O G Ł O S Z E N I E

Złoczew,dn.2004 – 08 - 09 O G Ł O S Z E N I E Urząd Miejski w Złoczewie ogłasza , że w wyniku przetargu nieograniczonego i otwarcia w dniu 9 sierpnia 2004 r. ofert na „Budowę drogi o nawierzchni bitumicznej we wsi Wandalin – Uników – Kol. Uników, została wybrana oferta „Przeds ...

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO /NA „WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZŁOCZEW ORAZ PLANU ZALESIEŃ DLA GMINY ZŁOCZEW”

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92 ogłasza przetarg nieograniczony na : „WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZŁOCZEW ORAZ PLANU...

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO /NA „BUDOWĘ DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WANDALIN – UNIKÓW – KOL. UNIKÓW”

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92 ogłasza przetarg nieograniczony na : „BUDOWA DROGI GMINNEJ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WANDALIN – UNIKÓW – KOL. UNIKÓW”...

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / NA „WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZŁOCZEW ORAZ PLANU ZALESIEŃ DLA GMINY ZŁOCZEW””

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92 ogłasza przetarg nieograniczony na : „WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZŁOCZEW ORAZ PLANU...

Przetarg nieograniczony (do 60.000 Euro) na "Dostawę Sprzętu Szkolnego i Biurowego w Publicznym Gimnazjum w Złoczewie"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ( DO 60.000 EURO) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Z siedzibą 98-270 Złoczew ul. Burzenińska 4/6, woj. łódzkie, Tel.(0-43) 820-22-30 , fax 820-22-30 Ogłasza przetarg nieograniczony na: „ DOSTAWĘ SPRZĘTU SZKOLNEGO I BIUROWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W ZŁOCZEWIE „ Specyfikację...

Przetarg nieograniczony na: „ZAKUP ŻWIRU NIESORTOWANEGO NA DROGI W GMINIE ZŁOCZEW”

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92 ogłasza przetarg nieograniczony na : „ZAKUP ŻWIRU NIESORTOWANEGO NA DROGI W GMINIE ZŁOCZEW” Termin realizacji : do...

przetarg nieograniczony na :„DOSTAWĘ ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO NA DROGI W GMINIE ZŁOCZEW”

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92 ogłasza przetarg nieograniczony na : „DOSTAWĘ ŻUŻLA WIELKOPIECOWEGO NA DROGI W GMINIE ZŁOCZEW” Termin realizacji...

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na opisaną niżej nieruchomość komunalną :

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na opisaną niżej nieruchomość komunalną : działka nr 465 o pow. 4500 m² we wsi Robaszew , zabudowana budynkiem b. szkoły cena wywoławcza : 10.000,- zł wadium : 1.000,- zł postęp w przetargu : 100,- zł Opisana wyżej nieruchomość nie ma urządzonej...

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LUTUTOWSKIEJ I UL. DOLNEJ W ZŁOCZEWIE

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 30 000 EURO / Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92 ogłasza przetarg nieograniczony na : „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. LUTUTOWSKIEJ...

„OPRACOWANIE WNIOSKU WRAZ UZYSKANIEM DOTACJI Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ, Z PRZEZNACZENIEM NA REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO PAŁACU Z XVII W.”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM /DO 30 000 EURO/ Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą , 98-270 Złoczew, ul. Szeroka 17, woj. łódzkie, tel. (043) 820 22 70, fax (043) 820 25 92 ogłasza przetarg nieograniczony na: „OPRACOWANIE WNIOSKU WRAZ UZYSKANIEM DOTACJI Z FUNDUSZU UNII EUROPEJSKIEJ, Z PRZEZNACZENIEM NA REMONT BUDYNKU ZABYTKOWEGO...