Przetargi - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie”.

Złoczew,dnia 2006 – 12 - 27 Znak: Zp – 341/8 – 4/2006 Wykonawcy wg rozdzielnika ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna. Rozbudowa i modernizacja oczyszczal ...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wymienione niżej nieruchomości stanowiące własność Gminy

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na wymienione niżej nieruchomości stanowiące własność Gminy : Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługową : - dz.nr 292/30 o pow. 0,0150 ha ; cena wywoławcza - 4 575,- zł wadium - 450,- zł postęp w przetargu - 50,- zł - dz.nr 292/31 o pow....

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ UL. LUTUTOWSKA I DOLNA. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Złoczew,dnia 2006 – 12 – 11 Znak: Zp – 341/8 – 3/2006 Wykonawcy wg rozdzielnika PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ UL. LUTUTOWSKA I DOLNA. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZŁOCZ ...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Złoczewie”.

Złoczew,dnia 2006 – 11 - 30 Znak: Zp – 341/8 – 1/2006 Wykonawcy wg rozdzielnika ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni śc ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Złoczewie na potrzeby Miasta Złoczew. Nr sprawy: Zp - 341/8/2006.

Zp - 341/8/2006 złoczew, 2006-11-07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lututowska i Dolna, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni w Złoczewie na potrzeby Miasta Złoczew. Nr sprawy: Zp - 341/8/2006. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Urząd Miejski w...

OGŁOSZENIE O PRZEBIEGU PRZETARGU

Gmina działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) informuje, że w dniu 12 października 2006r. o godz. 1010 odbył się przetarg w trybie „nieograniczony” na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków...

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z ON Y M na dostawy o wartości poniżej 60 000 EURO

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z ON Y M Na dostawy o wartości poniżej 60 000 EURO ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTARCYJNY SZKÓŁ W GMINIE ZŁOCZEW Tel./fax. /043/ 820 22 30 e-mail : zeas0@op.pl, www.zloczew.bazagmin.pl ogłasza przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy z dnia 9 lutego 2004 roku Prawo...

Ogłoszenie o przetargu pn "Budowa amfiteatru - I etap - scena wraz z zadaszeniem i częściowym utwardzeniem

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...

Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz i odwóz uczniów

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW 2006.08.03 (Barbara Tomala) Kategoria: Ogłoszenie o przebiegu przetargu Miasto: Gmina działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP (Dz.U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) informuje, że w dniu 03 sierpnia 2006r. o godz. 9.15 odbył się przetarg...

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO /

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820 – 22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...