Przetargi - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06. 11. 2007r pod nr 213205 - 2007 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Urząd Miejski w Złoczewie, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. Łódzkie, telefon (043) 8202270, Adres strony internetowej : www.zloczew.bazagmin.pl I. 2) Rodzaj zamawiającego:...

Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew.

W związku z odwołaniem od rozstrzygnięcia protestu, które zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30 października 2007r. zawiadamiam o zmianie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na „Remont i przebudowę oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z finansowaniem przez Wykonawcę i spłacane przez...

Dostaw oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem gminy Złoczew

Złoczew, dnia 26.10.2007 r. PT-341/1/07 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W trybie : przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 25.10.2007 r. pod numerem 205233 – 2007 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków...

Ogłoszenie o przetargu na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Złoczewie przy ul. Kilińskiego 33

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 18. 10. 2007r pod nr 198794 - 2007 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Cmentarna 11, 98-270 Złoczew, woj. Łódzkie, telefon (043) 8202484, Adres strony internetowej : www.zloczew.bazagmin.pl I. 2)...

Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 09. 10. 2007r pod nr 188498. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Urząd Miejski, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. Łódzkie, telefon (043) 8202460, fax (043) 8202592, Adres strony internetowej : www.zloczew.bazagmin.pl I. 2) Rodzaj zamawiającego:...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Złoczew, dnia 2007 – 08 – 21 Ochotnicza Straż Pożarna Broszki 34 98 – 270 Złoczew Znak: Zp – 341/B/1/2007 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr. sprawy : Zp – 341/B/1/2007, na dostawę 1 sztuki lekkiego ...

Specyfikacja na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2

Ochotnicza Straż Pożarna w Broszkach 98-270 Złoczew tel. 607-561-077 fax. 0-43 820-25-92 __________________________________________________ ZATWIERDZAM: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 tys. euro ...

Dostawa 1 sztuki lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x2

Ogłoszenie zostało umieszczone na portalu w dniu 08.08.2007 pod nr 136957 – 2007 Ochotnicza Straż Pożarna Broszki 34 98-270 Złoczew tel. 607-561-077 fax. 0-43 820-25-92 __________________________________________________ Broszki, dnia 02.08.2007 r. ...

zakup maszyn

------------------------------- 0

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / na „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W GMINIE ZŁOCZEW” wraz z mapami do celów projektowych, na następujące zadania:

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM / do 60 000 EURO / 1. Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Złoczewie z siedzibą, 98 – 270 Złoczew ul. Szeroka 17, pow. sieradzki, woj. łódzkie tel. (043) 820–22-70 fax. 820-25-92. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony - art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia...