Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr. sprawy : Zp – 341/16/2008, na: „zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłate wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.

Złoczew, dnia 2008 – 11 – 12 Znak: Zp – 341/16-4/2008 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr. sprawy : Zp – 341/16/2008, na: „zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Gmina Złoczew działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP (Dz. U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560 z późn.zm) informuje, że w dniu 4 listopada 2008 r. o godz. 10:10 odbył się przetarg w trybie „nieograniczony” na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie...

Przetarg na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU zostało opublikowane w BZP pod. Nr 284189 – 2008 w dniu 24.10. 2008r. OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego na Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych...

Ogłoszenie na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew”

Złoczew, dnia 21.10.2008 r. PT-341/2/08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W trybie : przetarg nieograniczony (zamieszczone w BZP w dniu 21.10.2008 r. pod numerem 276849 - 2008 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego z przeznaczeniem na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków...

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie.

Złoczew, dn. 23.09.2008 r. Znak: Zp - 341/14- 4/2008 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie. Działając na podstawie art. 92 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Złoczew, dn. 22. września 2008 r. Znak: Zp 341/15-4 /2008 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Urząd Miejski w Złoczewie zawiadamia, iż postępowanie o zamówienie publiczne na : wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie.

Złoczew dn. 16.09. 2008 r. Znak: Zp 341/14- 3 /2008 Do wiadomości Uczestników postepowania przetargowego. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/14/2008 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie przeprowadzonego w trybie przetargu...

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Złoczewie

Złoczew dn. 16.09. 2008 r. Znak: Zp 341/14- 2 /2008 Do wiadomości Uczestników postępowania. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/14/2008: o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. ...

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie

Złoczew, dn. 12 września 2008 r. Zank: Zp - 314/14/1/08 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie ogłoszonego w BZP pod. Nr 200905 - 2008 w dniu 27. 08. 2008 r. Burmistrz Miasta Złoczewa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIE dotyczące wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni.

Znak: Zp 341/15- 1 /2008 Do wiadomości Uczestników postępowania przetargowego ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/15/2008: Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i utworzeniem widowni. Pytanie:Czy...