Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w Złoczewie

Złoczew dn. 16.09. 2008 r.
Znak: Zp 341/14- 2 /2008
Do wiadomości
Uczestników postępowania.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 

 
Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/14/2008: 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 


1. Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż i montaż krat w oknach piwnicznych? Gdzie i w jakich ilościach w przedmiarze robót ujęta jest ta czynność?
Odp. Należy uwzględnić demontaż kart.

2. Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę schodów przy tarasie od strony placu zabaw i przy wejściu frontowym? Gdzie i jakiej ilości w przedmiarze robót ujęta jest ta czynność? (Obmiar wykonany z natury wynosi 5,23m3).
Odp. Jest to dodatkowa pozycja kosztorysowa.

3. Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę tarasu od strony placu zabaw? Gdzie i w jakiej ilości w przedmiarze robót ujęta jest ta czynność? (Obmiar wykonany z natury wynosi 11,7m3).
Odp. Jest to dodatkowa pozycja w kosztorysowa.

4. Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę słupów podtrzymujących taras od strony placu zabaw? Gdzie i w jakiej ilości w przedmiarze robót ujęta jest ta czynność? (Obmiar wykonany z natury wynosi 4,18m3).
Odp. Jest to dodatkowa pozycja w kosztorysowa.

5. Czy w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę ścianek podtrzymujących taras od placu zabaw? Gdzie i w jakiej ilości w przedmiarze robót ujęta jest ta czynność?
Odp. Jest to dodatkowa pozycja w kosztorysowa.

6. Czy w ofercie należy uwzględnić wywóz gruzu z prac rozbiórkowych (na jaką odległość)? Gdzie w przedmiarze robót ujęta jest ta czynność?
Odp. Jest to dodatkowa pozycja w kosztorysowa.

7. Czy w ofercie należy uwzględnić naprawę gzymsów? Gdzie i w jakiej ilości w przedmiarze robót ujęta jest ta czynność?
  Odp. Jest to dodatkowa pozycja w kosztorysowa.

8. Czy przy ocieplaniu ościeży drzwiowych i okiennych gr.2 cm do wyceny przyjąć należy skuwanie powierzchni tych ościeży? Gdzie i w jakiej ilości w przedmiarze robót ujęta jest ta czynności? 
Odp. Pozycja 1.2 przedmiaru - podano 82.42m2

9. Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej? Gdzie i w jakich ilościach w przedmiarze robót ujęte są te czynności?
Odp. Jest to dodatkowa pozycja kosztorysowa.

10. Czy przedmiar 35,92m2 dotyczący rozbiórki płyt falistych (poz.1.19) i montażu płyt z poliwęglenu (poz.1.20) jest właściwy? Czy montaż płyt z poliwęglenu wymaga wykonania nowej konstrukcji?
Odp. Należy skosztorysować 53.10m2. Montaż płyty poliwęglanowej daszku będzie na istniejącej konstrukcji.

11. Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę instalacji odgromowej? Gdzie i w jakich ilościach w przedmiarze robót ujęte są te czynności?
Odp. Poz. kosztorysowa ujęta w uzupełnienie do przedmiaru załącznik nr 2 

12. Czy w przedmiarze robót w pozycji 1.17 i 1.18 w powierzchni 519,71m2 ujęte są obróbki kominów, ogniomurów itp. jeżeli tak to w jakiej ilości.
Odp. Należy skosztorysować w ilości 42 m2.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2008 13:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3431
16 września 2008 13:28 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.