Przetargi

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie

Złoczew, dn. 12 września 2008 r.

 

Zank: Zp - 314/14/1/08

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie

ogłoszonego w

BZP pod. Nr  200905 - 2008 w dniu 27. 08. 2008 r.

Burmistrz Miasta Złoczewa działając  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polega na wprowadzeniu uzupełnień do przedmiaru. Uzupełniony przedmiar będzie dostępny od poniedziałku - 15 września.

W związku z dokonaniem modyfikacji treści Specyfikacji Istot   nych Warunków Zamówienia, Burmistrz Miasta Złoczewa jako Zamawiający, działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.) przedłuża do dnia 23 września 2008 r.  termin składania ofert.

W związku z czym ulega zmianie termin wskazany do wniesienia wadium.

Wadium musi być wniesione najpóźniej  do dnia  23 września 2008r. do godz. 1030  natomiast wadium w pieniądzu w terminie do dnia  22 września 2008r.  do godz. 10

 Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2008 r. o godz. 10.30.

 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2008 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj.  w Urzędzie Miejskim w Złoczewie w sali USC.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2008 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3607
16 września 2008 14:45 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.
16 września 2008 13:25 (Katarzyna Marta Sufleta) - Zmiana danych załącznika.
16 września 2008 12:50 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie załącznika.