Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie.

Złoczew dn. 16.09. 2008 r.
Znak: Zp 341/14- 3 /2008


Do wiadomości
Uczestników postepowania przetargowego.
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 

 
Dotyczy postępowania przetargowego nr Zp 341/14/2008 o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. W kosztorysie budowlanym, pozycja 1,10 „Okna o pow. ponad 1.5 m2 z kształtowników z PCW" zostały ujęte okna które powierzchnią nie przekraczają 1,5 m2. Takie niedociągnięcia niosą za sobą niższe nakłady na robociznę. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności.
Odp. Należy zachować normę przyjęta w kosztorysie.

2.W projekcie budowlanym nie umieszczono zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Prosimy o przedstawienie w/w zestawienia, ponieważ jest konieczne do wykonania oferty.
Odp. Nie umieszczono, ale należy zachować dotychczasowy układ. Oferent winien dokonać własnych pomiarów z natury. Dolne skrzydła otwieralno - uchylne. 

3. W kosztorysie budowlanym, pozycje 1,21 1,22 ujęto „Rozebranie słupów oraz stropów" jednak nie ujęto wywozu gruzu.. Prosimy o decyzję czy wycenić ten element.
Odp. Informacje na ten temat znajdują się w uzupełnieniu do przedmiaru.

4. W projekcie budowlany przewidziano wymianę instalacji odgromowej jednak w instalacji odgromowej jest konieczna prosimy o przedstawienie ilości jednostek przedmiarowych koniecznych do wykonanie oferty.
Odp. Informacje na ten temat znajdują się w załączniku do uzupełnienia do przedmiaru.

 
5. W projekcie budowlany przewidziano wymianę rynien, jednak w kosztorysie nie ujęto tych prac. Prosimy o wyjaśnienie tej niezgodności. Jeżeli wymiana jest konieczna prosimy o przedstawienie ilości jednostek przedmiarowych koniecznych do wykonanie oferty.  
Odp. Informacje na ten temat znajdują się w uzupełnieniu do przedmiaru.

6. W kosztorysie budowlanym, pozycja 1,13 ujęto montaż rur spustowych jednak nie uwzględniono montażu kolan oraz lejów spustowych. Prosimy o decyzję czy wycenić ten element.
Odp. Należy skosztorysować tylko kolana.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 września 2008 14:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 3618
16 września 2008 14:38 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumnetu.