Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr. sprawy : Zp – 341/16/2008, na: „zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłate wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.

 

                                                                                       Złoczew, dnia 2008 – 11 – 12

 

 

 

 

Znak: Zp – 341/16-4/2008

 

                                                                          

 

 

                    

ZAWIADOMIENIE

               O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr. sprawy : Zp – 341/16/2008, na: „zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłate wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”.

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez  Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Łodzi .

 

Uzasadnienie wyboru:  Jedna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty

    

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych  informuję , że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona  1 oferta , zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. ponieważ  została złożona niezgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655 z późn. zm.) .

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2008 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 3644
14 listopada 2008 13:03 (Radosław Radwański) - Utworzenie dokumentu.