Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                                                                                      Złoczew, dn. 23.09.2008 r.

Znak: Zp - 341/14- 4/2008

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  
  termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Złoczewie.
Działając na podstawie art. 92 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655.), Urząd Miejski w Złoczewie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożona przez firmę EKO- Bud sp.zo.o. ul. Warcka 15, 98 - 200 Sieradz.
Oferta wymienionej firmy spełnia warunki - formalno prawne, a ponadto zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia ( 270 247,37 zł).


Od niniejszej decyzji przysługują środki prawne określone w ustawie z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2008 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 4005
24 września 2008 14:18 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie zdjęcia.
24 września 2008 14:15 (Katarzyna Marta Sufleta) - Utworzenie dokumentu.