Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont dróg gminnych w mieście Złoczew”

Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że  w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INKADRO Sp. z o.o., ul. Poznańska 74, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Wybrany Wykonawca zaoferował następującą cenę wykonania zamówienia w wysokości – 163.744,45 zł. brutto. Okres gwarancji – 3 lata.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp

 

W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe INKADRO Sp. z o.o., ul. Poznańska 74, 63-400 Ostrów Wielkopolski - oferent otrzymał  w poszczególnych kryteriach następującą ilość punktów:

-  Cena -  60,00 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

-  Łącznie oferent otrzymał  100,00 punktów.

 

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

-  Cena -  32,80 punktów

-  Okres rękojmi i gwarancji – 40,00 punktów

      -  Łącznie oferent otrzymał  72,80 punktów.

                                                          

 

                                                                                         Burmistrz Miasta Złoczew

                                                                           

// Dominik Drzazga

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2019 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 239
10 czerwca 2019 11:45 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2019 11:45 (Radosław Radwański) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty_zp27012019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2019 11:44 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)