Przetargi

Zapytanie ofertowe - wykonanie kompletnej dokumentacji na budowę trybuny stałej w ramach zadania "Wyposażenie boiska zewnętrznego przy ulicy Lututowskiej w trybune stałą"

 Burmistrz Miasta Złoczewa zaprasza do składania ofert  na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,  (wraz z uzyskaniem mapy), niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Wyposażenie boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą.”

Rozeznanie cenowe  realizowane jest na podstawie art. 4 ust 8  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zapytania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Wyposażenie boiska zewnętrznego przy ul. Lututowskiej w Złoczewie w trybunę stałą” w tym:

- opracowanie mapy do celów projektowych

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej  w 4 egz.  (w tym 3 egz. złożonych do Starostwa Powiatowego w Sieradzu i 1 egz. z pieczęcią potwierdzająca wpływ dla Zamawiającego)

- ewent. wykonanie poprawek zgłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu

 Przedmiot inwestycji:  trybuna stała 3 rzędowa z siedziskami plastikowymi, konstrukcja stalowa ocynkowana.

Miejsce realizacji:  Działka nr 109 w Złoczewie przy ul. Lututowskiej.

Termin realizacji: nie później niż do 31.05. 2019

Termin płatności: 14 dni po dostarczeniu faktury VAT.


Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową

Czas i miejsce złożenia oferty:

ofertę należy złożyć   w formie mailowej na adres promocja@zloczew.pl do dnia 15.03. 2019r. do godz. 12.00

Mail powinien być opatrzony podpisem:  „ Oferta dokumentacja trybuna Złoczewia Złoczew”.

Wybór oferty:

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o  kryterium najniższej ceny. Wybór oferty zostanie udokumentowany protokołem, do którego zostaną dołączone zebrane oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Zamawiającemu zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Złoczew, dn.12.03.2019r.

Znak: RL. 041.1. 2019.kms


                                                                             Burmistrz Miasta Złoczewa

                                                                                      Dominik Drzazga

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 147
12 marca 2019 11:12 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 10:58 Katarzyna Marta Sufleta - Dodanie załącznika [skm_c30819031211000.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 10:57 Katarzyna Marta Sufleta - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)