Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z dnia 08 kwietna 2019 r. Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie

 

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego

z dnia 08 kwietna 2019 r.

 

Burmistrz Miasta Złoczew ogłasza przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie

1. Przedmiot przetargu.                                                                                            Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o powierzchni 172,23 mpołożonego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie. Lokal przeznaczony jest do najmu na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.

2. Wysokość opłat z tytułu najmu:                                                                          

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni wynosi  13,00 zł/m2 . Czynsz płatny miesięcznie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu w okresach rocznych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych publikowanych przez GUS. Oprócz czynszu za najem Najemca lokalu użytkowego zobowiązany będzie we własnym zakresie zawrzeć umowy na dostawy energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków i regulować te należności według wskazań licznika
i obowiązujących cen.

3. Termin przetargu                                                                                                                  

15 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Złoczewie ul. Szkolna 16 pokój nr 108.

4. Udział w przetargu:

Oferty należy składać do godz.  9:30  dnia 15 kwietnia 2019 r. w sekretariacie I piętro Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na najem lokalu użytkowego w budynku Klubu Sportowego Złoczevii Złoczew w Złoczewie”. 

5. Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko,

2) adres i nazwę prowadzonej działalności gospodarczej,

3) telefon kontaktowy,

4) proponowaną wysokość czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu,

5) datę sporządzenia oferty.

6. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu za najem 1 m2 powierzchni lokalu.

7. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy najmu:

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia trybu niniejszego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Szczegółowe informacje                                                                                 

dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złoczewie, ul. Szkolna 16 pokój nr 108 lub telefonicznie pod nr 43 820 22 70. Po wcześniejszym ustaleniu jest możliwość obejrzenia stanu lokalu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2019 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 269
08 kwietnia 2019 15:38 (Radosław Radwański) - Dodanie zdjęcia [mapka_ramka_na_strone.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 15:38 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 kwietnia 2019 15:37 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)