Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Złoczew, dnia 02.11.2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

 

Znak sprawy: PT /341/3/2010.

I  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na  realizację zamówienia:

350.000,00

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655, z późn. zmian.), informuję, iż w prowadzonym przez Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Złoczewie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:   „Dostawa oleju opałowego lekkiego na ogrzewanie placówek oświatowych oraz budynków będących pod zarządem Gminy Złoczew”

  1. Wybrano ofertę  Nr 2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL

Kamasze 14, 98-270 Złoczew

 

  1. Uzasadnienie:

Złożona oferta przedstawiła najkorzystniejszą cenę.

       3.   Oferty złożone:

 

Lp.

 

Nazwa wykonawcy

 

 

Cena brutto

 

Termin wykonania

 

1.

 

INTEROIL SP. J. Kameccy-Galuba   97-420 Szczerców,   ul. Piotrkowska 1

 

 

2,67  Brutto

 

Termin wykonania zamówienia zgodny z terminem Zamawiającego w SIWZ.

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL           Kamasze 14, 98-270 Złoczew

 

2,61  Brutto

 

3.

 

PETROLIS Sp. z O.O.          Wł. Jagiełły 10a/204,             26-700 Zwoleń

 

2,64  Brutto

 

 

 

 

 

 

 

Przyznano punktacje wg wzorów zawartych w SIWZ:

 

Numer oferty

Kryterium CENA 100 pkt maks.

Łączna punktacja

1

97,75

97,75

2

100

100

3

98,86

98,86

 

 

II     Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem. W przypadku, gdy wykonawca nie otrzyma zawiadomienia faksem termin zawarcia umowy będzie nie krótszy niż 10 dni od daty nadania niniejszego zawiadomienia w inny sposób niż faksem.

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 listopada 2010 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1216
03 listopada 2010 12:31 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.