Przetargi

Odpowiedz na zapytanie: Nr. 5 dot. ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU

ZP-341/6-5/2010                                                                            Złoczew, dnia 25.08.2010 r.

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy kwotą kredytu umieszczoną w SIWZ z 19.08.2010 r. 2 350 000,20 zł i sposobem jej rozdysponowania, a kwotą planowanego deficytu budżetowego, tj. 2 714 439,37 zł (zgodnie z uchwałą nr XLV/295/10 Rady Miejskiej z dnia 01.06.2010 r.) i planowanym sposobem jego sfinansowania, informujemy, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego wymienionego w Uchwale nr XLV/295/10 RM w Złoczewie z dnia 01.06.2010 r. są: kredyty w wysokości 1 194 929,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 804 592,00 zł oraz wolne środki w wysokości 714 918,037 zł.

Natomiast kredyt  wysokości 2 350 000,20 zł przeznacza się  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 442 831,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 907 169,20 zł.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2010 08:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1282
26 sierpnia 2010 08:18 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.