Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na pytania dot.: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Stolec.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Stolec” -Zp.271.3.2020. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam&oacut

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Stolec.

Gmina Złoczew: Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Stolec OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Za

Informacja o wyborze ofert dot.: ustaleniu przebiegu granic nieruchomośc.

G.6840.ZO.2.2020 Do zainteresowanych Burmistrz Miasta Złoczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 26 maja 2020r. na wykonanie czynności geodezyjnych polegających na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości, została wybrana oferta złożona przez: „GEO-PROJEKT” Pracowania Geodezyjna

Odpowiedź na pytania dot.: Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie.

Wszyscy wykonawcy zainteresowani postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie” - Zp.271.2.2020. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: ustaleniu przebiegu granic nieruchomości

G.6840.ZO.2.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie czynności geodezyjnych polegających na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości opisanej szczegółowo w przedmiocie zamówienia. I. Zamawiający

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie

Ogłoszenie nr 538102-N-2020 z dnia 2020-05-08 r. Gmina Złoczew: Przebudowa targowiska przeznaczonego na cele promocji lokalnych produktów w Złoczewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe