Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Prognozowana wartość zamówienia (w zł net

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację plenerowej imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej „XXX DNI ZŁOCZEWA 2020"

Złoczew, dnia 21 stycznia 2020 r. Znak: RL. 0541.1.2020.DZ.JM ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS EURO na kompleksową obsługę i koordynację plenerowej imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej „XXX DNI ZŁOCZEWA 2020" z uwzględni

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w Broszkach, Stolcu i Unikowie.

Złoczew, dnia 23.01.2020r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8, 98-270 Złoczew

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: przedstawienia ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

Złoczew, dnia 23 stycznia 2020r. G.6840.ZO.1.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości opisanych szczegółowo w przedmiocie zamówienia.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew

Ogłoszenie nr 510012167-N-2020 z dnia 21-01-2020 r. Gmina Złoczew: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Miasta i Gminy Złoczew OGŁOSZENIE...

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne:

Złoczew, dnia 23 grudnia 2019r. OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne:

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: I. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 236/15 o pow. 0,0099 ha położonej w obrębie ewid. 0001 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Złoczew, dnia 23 grudnia 2019r. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: I. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 15/6 o pow. 0,2320 ha położonej w obrębie ewid. 0007 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Złoczew, dnia 23 grudnia 2019r. OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 15/6 o pow. 0

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 23 o pow. 0,1306 ha położonej w obrębie ewid. 0011 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Złoczew, dnia 23 grudnia 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 23 o pow.