Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZMIANA - Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i GminyZłoczew.

Polska-Złoczew: Usługi związane z odpadami 2019/S 172-420098 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis:

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 19 września 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił: I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 239/3 o pow. 0,0046ha położonej w obrębie ewid. 0001 Złoczew-miasto, gm. Złoczew.

Złoczew, dnia 18 września 2019r. OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW

Złoczew, dnia 11 września 2019r. OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ZŁOCZEW Burmistrz Miasta Złoczewa ogłosił:

ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: przedstawienie ceny za wykonanie podziałów nieruchomości

Złoczew, dnia 28 sierpnia 2019r. G.6840.ZO.10.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zmianie SIWZ dot. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II – ZP.271.3.2019.

Złoczew, dnia 13.08.2019 r. Zp.271.3.2019 Do wszystkich wykonawców: Dotyczy postępowania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 114070E Uników – Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II – ZP.271.3.2019. Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018...

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. Przebudowy drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Ogłoszenie nr 540169019-N-2019 z dnia 13-08-2019 r. Złoczew: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIAN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Przebudowy drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II

Ogłoszenie nr 584338-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. Gmina Złoczew: Przebudowa drogi gminnej 114070E na odcinku Uników - Kamasze - Wilkołek Unikowski, etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...