Przetargi

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”.

                                                                                                                                      Złoczew, dnia 2011- 09 -06

 Znak: Zp . 271.7. 2011

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”.

        Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Budowlany „REM-A-BUD”  Stanisław Wielowski, ul. P.O.W. 52,    98-200 Sieradz

Wybrany Wykonawca zaoferował cenę wykonania zamówienia w2 wysokości – 80935,25 zł.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny

 W prowadzonym postępowaniu złożono  jedną ofertę.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2011 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Marta Sufleta
Ilość wyświetleń: 1138
06 września 2011 15:05 (Katarzyna Marta Sufleta) - Dodanie dokumentu.