Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA KRUSZYWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa kruszywa Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 15. 07. 2011r. pod nr 194489 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie, &nb

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem na 4 x 4 dla OSP Stolec.

Złoczew, dnia 2011-06-22 Znak: Zp – 341/1/2011 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem na 4 x 4 dla OSP Stolec. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pz ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół amfiteatru i wykonaniem widowni – etap I, wykonanie widowni”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 10. 06. 2011r. pod nr 162471 - 2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres :&nb

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 typ GBA 2,5/16 dla OSP w Stolcu Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 13.06.2011 pod nr 163387 - 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Budowa wodociągu w miejscowości Broszki"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 25.05.2011 pod nr 147221-2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adre