Przetargi (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedź na zapytanie dotyczące postępowania przetargowego na organizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Złoczew, dnia 2011 – 02 – 16 Znak: Zp – 341/1 – 1/2011 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska (Spółdzielczej), ul. Opłotki”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Złoczewie ul. Cmentarna, ul. Burzenińska, ul. Opłotki."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 11. 02. 2011 pod nr 50875 - 2011 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) Nazwa i Adres : Gmina Złoczew, ul. Szeroka 17, 98-270 Złoczew, woj. łódzkie,