Przetargi

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Przebudowę dróg gminnych – odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie”.

                                                                                        Złoczew, dnia 2011 – 03 - 22

 

 

Znak: Zp – 341/2/2011

                                                                                      

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Przebudowę dróg gminnych – odcinki ulic osiedlowych na osiedlu Słoneczne w Złoczewie”.                                 

 

 

       Poniżej podaję odpowiedź na następujące pytanie:

 

1. Tabela przedmiaru robót dot. Przebudowy ul. Krasickiego w Złoczewie, poz. 24 „Regulacja zasuwy” zawiera obmiar 6 kpl. oraz 12 szt. Proszę podać który obmiar należy przyjąć do wyceny: 6 kpl. czy 12 szt.

2. Poz. 9 Tabeli przedmiaru robót dot. Przebudowy ul. Opłotki w Złoczewie, KNNR 60113-01 przewiduje wykonywanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm, a ma być 12 cm, dlatego należy zastosować krotność 0,8. Proszę uzupełnić krotność.

3. Proszę uzupełnić dokumentacje w/w przetargu o wykaz oznakowania na poszczególnych ulicach oraz proszę podać wielkość znaków i folię!

 Ad. 1. Należy przyjąć do wyceny regulacje 12 szt. zasuw wodociągowych dla przebudowy ul. Krasickiego w Złoczewie.

 

Ad. 2. Należy przyjąć krotność 0,8 dla poz. 9 przedmiaru robót dotyczącego przebudowy ul. Opłotki w Złoczewie.

 

Ad. 3. Znaki pionowe na przedmiotowych ulicach osiedla Słonecznego w Złoczewie winny być:

         a) Zgodnie z wymogami SWTdZDPiWIUnD – wielkość  znaki małe – (M)

         b) Folia odblaskowa I generacji.

         c) W przedmiotowym zamówieniu zestawienie znaków przedstawia się następująco:

 

A – 7   -  19 szt.

B – 20  -   1 szt.

D – 1    -  22 szt.

D – 2    -   4 szt.

D – 4a  -   3 szt.

D – 4b  -   3 szt.

D – 4c  -   2 szt.

T – 6a   -   3 szt. (dla skrzyżowania trójwlotowego)

T – 6b   -   2 szt.

T – 6c   -   2 szt.

Słupki do znaków Ø 50 – 50 szt.

 

                                                                                      Burmistrz

 

                                                                             Jadwiga    Sobańska

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2011 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1050
24 marca 2011 11:55 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.