Przetargi

Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: OPRACOWNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOZONYCH W ZŁOCZEWIE UL. CMENTARNA, UL. BURZENIŃSKA, UL. SPÓŁDZIELCZA.

 

 Złoczew, dnia 2011 – 03 – 14

 

Znak: Zp – 341/1/2011

 

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  OPRACOWNIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOZONYCH W ZŁOCZEWIE UL. CMENTARNA, UL. BURZENIŃSKA, UL. SPÓŁDZIELCZA.

 

1.  Działając na podstawie  art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp informuję że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Pracownię Urbanistyczno-Architektoniczną w Kaliszu

Wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę wykonania zamówienia –  36 162,00 zł.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp . oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1          TEREN Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Miast i Osiedli Sp z o.o.           ul. Piotrkowska 118, 90-006 Łódź, oferta łącznie otrzymała –183,72 pkt. 

2          SoftGIS s.c.     ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław,      oferta łącznie otrzymała – 250,20 pkt.

3          Pracownia Projektowa pro-FORMA s.c.        ul. Kościuszki 22, 44-200 Rybnik, oferta łącznie otrzymała – 210,00 pkt.

4          "GEOPLAN" s.c Paweł Czuczwara, Adrian Luszka    , ul. Strzegomska 42/14, 53-611 Wrocław,   oferta łącznie otrzymała –253,44 pkt. 

5          Konsorcjum Mulczyński & Marciniak, ul. Słowiańska 17, 64-140 Włoszakowice       , oferta łącznie otrzymała – 121,84 pkt.  

6          PHPU  AGA - DOR Projektowanie Architektoniczne ul. Narutowicza 93a/6, 90-139 Łódź, oferta łącznie otrzymała – 126,44 pkt.  

7          Mirosław Wiśniewski Urbanistyka i Architektura Sp z o.o.      ul. Żeromskiego 10,  90-710 Łódź, oferta łącznie otrzymała – 202,72 pkt.  

8          "Impet" Tomasz Plich , ul. Szeroka 33 m 20, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, oferta łącznie otrzymała – 217,76 pkt.

9          INPLUS Adam Sobczak, Purda 26, 11-030 Purda, oferta łącznie otrzymała – 220,20 pkt.  

10        KANON  Grzegorz Chojnacki            ul. Nadarzyńska 56, 05-805 Otrębusy, oferta łącznie otrzymała – 156,80 pkt.  

11        Pracownia Planowania Przestrzennego Architekci  T. Brzozowski A. Tomczyk Spółka Partnerska,     ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, oferta łącznie otrzymała – 180,92 pkt.

12        "ARCA" Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury   ul. Konarskiego 6/3, 44-100 Gliwice, oferta łącznie otrzymała – 345,88 pkt.

13        Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna,   architekt Janusz Wypych,          ul. Baśniowa 13, 62-800 Kalisz, oferta łącznie otrzymała – 400,00pkt.

14        UNIGLOB    Piotr Ulrich,       Ostrów Osiedle 119,  98-100 Łask, oferta łącznie otrzymała –144,64 pkt.           

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych informuje , iż żadna oferta nie została odrzucona z postępowania.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3  Prawa zamówień publicznych informuje , iż żadna oferta nie została  wykluczona z dalszego  udziału w postępowaniu

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych informuję, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawca możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania  niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2011 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Radwański
Ilość wyświetleń: 1471
17 marca 2011 13:38 (Radosław Radwański) - Zmiana danych dokumentu.
17 marca 2011 13:37 (Radosław Radwański) - Dodanie dokumentu.